Ponuda kolegija na njemačkom i francuskom u ljetnom semestru akademske godine 2020./21.

Ekonomski fakultet omogućava studentima slušanje određenih kolegija na njemačkom, francuskom, talijanskom i španjolskom jeziku.
 
U ljetnom semestru akademske godine 2020./21. u ponudi su sljedeći kolegiji:
- 1. godina: Mikroökonomie - DE
- 2. godina: Économie internationale - FRA
- 3. godina: Principes du Tourisme - FRA
 
Izborni predmeti (3., 4. i 5. godina)
- Gestion des risques de la chaîne logistique - FRA
- L’économie collaborative - nouveaux modèles de gestion - FRA
 
Za upis kolegija potrebno je javiti se izvođaču. Raspored izvođenja kolegija pogledajte u satnici.
U slučaju upisa kolegija na stranom jeziku, ne polaže se istovjetan kolegij na hrvatskom jeziku, već se umjesto njega priznaje položeni kolegij na stranom jeziku.