Poništenje dijela natječaja

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
           
objavljuje
 
PONIŠTENJE NATJEČAJA
 
u dijelu (pod rednim brojem 2.) koji se odnosi na izbor jednog (1) doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektu pod nazivom „Predobro da bi bilo istinito? Učinak turizma na tržište nekretnina u Hrvatskoj"“ – TOURCRO (IP-2019-04) u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost na određeno vrijeme od četiri godine, u punom radnom vremenu, objavljenog u Narodnim novinama broj 83/2021 EuraxessJobs Portalu, mrežnim stranicama Fakulteta i dnevnim novinama 24 sata dana 21. srpnja 2021. godine.
 
Ekonomski fakultet - Zagreb
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.