Poništenje dijela natječaja

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
           objavljuje
  
DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
 
Poništava se natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 48/2022, EuraxessJobs Portalu, mrežnim stranicama Fakulteta i dnevnim novinama 24 sata dana 22. travnja 2022. godine, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod točkom 5.: „za izbor jednog (1) izvršitelja/icu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za međunarodnu ekonomiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu“.
  
Ekonomski fakultet - Zagreb
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.