Doc. dr. sc. Petra Međimurec

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Petra Međimurec
Ime i prezime
Petra Međimurec
Kabinet
222
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 10:00 - 12:00
  • Četvrtak: 12:00 - 14:00
  • Molim najaviti se e-mailom.
Biografija
Životopis