Odluka o rasporedu korištenja godišnjeg odmora za 2022. godinu

Dekan Ekonomskog fakulteta Zagreb, prof.dr.sc. Jurica Pavičić, donio je 10. lipnja 2022. godine Odluku o rasporedu korištenja godišnjeg odmora za 2022. godinu.
 
Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora Ekonomski fakultet - Zagreb neće raditi u vremenu od 25. srpnja do 24. kolovoza 2022. godine.