Odlazak prof.dr.sc. Miljenka Bilena

U petak, 22. travnja, 2022. godine zauvijek nas je napustio profesor emeritus Miljenko Bilen. Profesor Bilen je rođen 1943. godine (Stinica kraj Senja, 3. I. 1943). Diplomirao je i doktorirao (1980) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1974. predavao je ekonomsku geografiju na Fakultetu za vanjsku trgovinu, odn. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, od 1998. je redoviti profesor, a od 2014. profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Područja znanstvenog i stručnog interesa bila su mu problematika socio-ekonomskih posljedica vanjskih migracija, ekonomsko-geografski aspekti proizvodnje i razmjene roba i usluga na svjetskom i domaćem tržištu, regionalne ekonomske organizacije i integracije, turizam i prostor te analiza resursa u turizmu.

Autor je nekoliko knjiga: Ekonomska geografija svjetske trgovine (koautor, 1988), Regionalna tržišta Europe i svijeta (1993), Međunarodna i domaća tržišta proizvoda i usluga (1994), Osnove turističke geografije (1996) i Tržišta proizvoda i usluga (1997).
Izvor: Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb (LEF)

Cijenjenog i dragog kolegu, istaknutog ekonomista, člana Katedre za trgovinu, zadržat ćemo u trajnom sjećanju.

Komemoracija posvećena pokojnom profesoru emeritusu Miljenku Bilenu održat će se u utorak, 3. svibnja 2022. godine u 15:00 sati u dvorani 14 – Nova vijećnica.Ispraćaj dragog pokojnika dr.sc Miljenka Bilena bio je srijedu 27.4.2022 u 12:00 na Mirogoju.