Obavijesti

VAŽNA OBAVIJEST!

Obzirom da je predmet Međunarodno poslovanje prebačen s Katedre za međunarodnu ekonomiju na Katedru za trgovinu i međunarodno poslovanje, pozivaju se studenti da termine ispitnih rokova ubuduće prate u tablici koja je objavljena na Webu pod ispitnim terminima Katedre za trgovinu i međunarodno poslovanje


NOVA OBAVIJEST - ISPITI PRED POVJERENSTVOM

Pozivaju se studenti da obrate pažnju na termine ispita pred povjerenstvom objavljene u studomatu!NOVA OBAVIJEST
8. polaganje - VAŽNO !!!!


Prilikom prijave 8. polaganja ispita pred ispitnim povjerenstvom, student prijavljuje ispit putem studomata, donosi prijavnicu (koju je prethodno ovjerio u referadi) i potpisuje izjavu kod tajnice Katedre kojom potvrđuje da je upoznat s pravilima polaganja ispita, a to su:

- ispit prijavljen pred ispitnim povjerenstvom ne može se odjaviti niti odgađati
- negativna ocjena na takvom ispitu ima za posljedicu gubitak prava studiranja upisanog studija


  Ukoliko student prijavi ispit putem studomata, a ne potpiše izjavu, neće moći pristupiti ispitu.  
 
Obavijest o naknadnim prijavama ispita i studentima koji su prešli na Integrirani studij

Studenti su dužni prijaviti ispit u vremenskom periodu koji je reguliran Pravilnikom Ekonomskog fakulteta - Zagreb, odnosno 4 dana prije ispitnog roka ne računajući onaj dan kada se ispit održava.
Studenti koji nisu položili ispit na Preddiplomskom studiju, a  prebačeni su na Integrirani studij, trebaju se javiti tajnicama Katedri (samo) u slučaju da žele izaći na ispit, a studomat im ne nudi tu mogućnost (kako bi tajnica Katedre omogućila da  studenti sami mogu prijaviti ispit u studomatu).  U tajništvo Katedre potrebno se javiti minimalno tjedan dana prije ispitnog roka kako bi se izbjegli mogući problemi oko prijave. Studenti koji se ne jave na vrijeme, neće moći pristupiti ispitu jer naknadne prijave ispita nisu moguće, odnosno prijava ispita u vrijeme kada je rok za prijavu prošao, nije moguća.
Pozivaju se studenti da obrate pažnju i da se jave na vrijeme!
                                                                               
OBAVIJEST STUDENTIMA - NOVA LITERATURA IZ KOLEGIJA „POSLOVANJE U VANJSKOJ TRGOVINI“
Od 01. svibnja 2017. godine službena literatura iz kolegija "Poslovanje u vanjskoj trgovini" biti će knjiga "Poslovanje u vanjskoj trgovini", Zagreb, 2016, u izdanju Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Ispit iz kolegija po "staroj literaturi" (knjizi Vanjskotrgovinsko poslovanje iz 2004. godine) moguće je položiti na svim redovnim i izvanrednim ispitnim rokovima do tog termina. Nakon navedenih rokova, odnosno počevši s ljetnim ispitnim rokom u 2017. godini, ispit će biti moguće položiti isključivo po novoj literaturi.

OBAVIJEST STUDENTIMA - NOVA LITERATURA 
Od 01. listopada 2016. godine službena literatura iz kolegija "Međunarodno poslovanje" biti će knjiga "MEĐUNARODNO POSLOVANJE - institucije, pravila, strategije", Zagreb, 2016, u izdanju Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Ispit iz kolegija po "staroj literaturi" (knjizi Međunarodno poslovanje iz 2004. godine) moguće je položiti na zimskom, ljetnom i jesenskom ispitnom roku, kao i na izvanrednom roku u travnju i dekanskom roku. Nakon navedenih rokova ispit će biti moguće položiti isključivo po novoj literaturi.

 


Obavijest studentima koji su diplomirali na stručnom studiju i nastavili studirati na sveučilišnom četverogodišnjem studiju

1. Studentima koji su na stručnom studiju položili predmete:
«Tehnika poslovanja u vanjskoj trgovini I.» i
«Tehnika poslovanja u vanjskoj trgovini II.»

Ova se dva ispita priznaju kao ekvivalentna ispitu iz predmeta «Vanjskotrgovinsko poslovanje» na četverogodišnjem studiju,

2. Studentima koji su na stručnom studiju položili ispite:
«Vanjskotrgovinsko poslovanje» ili
«Poslovanje u vanjskoj trgovini»

priznaje se pisani dio ispita i z predmeta «Vanjskotrgovinsko poslovanje» na sveučilišnom četverogodišnjem studiju.

Na usmenom dijelu moraju odgovarati materiju iz poglavlja I.2; I.3; III. i IV. iz knjige B. Matić «Međunarodno poslovanje», Sinergija, Zagreb 2004. god.