Obavijest studentima svih godina upisanih u akademsku godinu 2020./2021.

Molimo studente da u Studomatu provjere da li im je upisni list za akademsku godinu 2020./2021. obavljen u cijelosti, te da li su upisani svi potrebni predmeti.

Također je potrebno provjeriti da li su unesene sve ocjene i da li su ocjene ispravne.

Isto je potrebno učiniti kako kod kreiranja e-indeksa ne bi došlo do unosa netočnih podataka.

Ako student uoči grešku, molimo da pošalje e-mail na adresu referada@net.efzg.hr i navede što je potrebno ispraviti.

Studenti koji nisu upisani u cijelosti  nalaze se na listi dužnika koju je potrebno provjeriti. Molimo da se takvi studenti jave do 06. studenog 2020. i obave svoj upis do kraja, kako bi izbjegli naknadne nepotrebne procedure.