Obavijest o upisu predmeta ljetnog semestra u akademskoj 2020./2021. godini

Upis obveznih i izbornih predmeta ljetnog semestra studenti obavljaju putem studomata, koji će u tu svrhu biti otvoren od 15. veljače 2021. od 08:30 do 01. ožujka 2021. do 23:59 sati.
 
Studenti koji vrše dopis predmeta u ljetnom semestru trebaju imati opterećenje od 30 ECTS bodova (uključujući sve nepoložene predmete već odslušanih ljetnih semestara).
 
Studenti koji su prilikom upisa u akademsku 2020./2021. stekli uvjet za upis u višu godinu studija, upisuju sve predmete ljetnog semestra. Ako studomat ne dozvoljava upis svih predmeta, upisuju se izborni predmeti, a preostale predmete će upisati djelatnici Studentske referade.
 
Studenti koji prilikom upisa ili odabira obveznih/izbornih predmeta imaju poteškoća s upisom putem studomata, popunjen obrazac (link na obrazac) mogu dostaviti na mail Studentske referade referada@net.efzg.hr
Prilikom popunjavanja obrasca studenti su obvezni navesti naziv predmeta i šifru.
 
Upis za sve studente koji dostave obrazac na gore navedeni mail obavit će djelatnici Studentske referade.
 
Napomena: Studenti prve godine studija (preddiplomskog, diplomskog i integriranog), studenti koji su izborne predmete upisali putem Burze izbornih predmeta, kao i ponavljači zadnjih godina studija upis ljetnog semestra ne obavljaju budući je njihov upis već obavljen.

PAŽNJA: Studenti koji upis ljetnog semestra ne obave putem studomata ili ne predaju popunjen obrazac, upis neće moći realizirati do iduće akademske godine.