Obavijest o održavanju nastupnog predavanja

Nastupno predavanje pristupnika u natječaju za izbor u nastavno zvanje predavača na Katedri za međunarodnu ekonomiju, dr. sc. Maje Bašić, na temu "Monopol" održat će se u ponedjeljak 26.10.2020. u 10.15 sati u okviru redovite nastave iz kolegija Osnove ekonomije pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom.

Nastupno predavanje - dr. sc. Maja Bašić