Obavijest o načinu izbora i upisa izbornih kolegija za ak. god. 2024./2025. za sve studente

Studenti koji u ak. god. 2024./2025. upisuju 3., 4. i 5. godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, izborne kolegije biraju putem posebnog modula (ULAZ dostupan OVDJE) u terminima kako slijedi, pritom vodeći računa o SATNICIPREDUVJETIMA potrebnim za polaganje pojedinog kolegija.

VAŽNO: PRAVO NA ODABIR IZBORNIH KOLEGIJA PUTEM BURZE IMAJU ISKLJUČIVO STUDENTI KOJI TIJEKOM STUDIJA NISU IMALI NITI JEDNU GODINU PONAVLJANJA 

NAPOMENA: Studenti koji prvi put upisuju 4. godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije i biraju usmjerenje, izborne kolegije također mogu birati putem Burze izbornih kolegija. Upis ovih studenata biti će u vrijeme upisa Usmjerenja (26.-28.09.2024), a izborni kolegiji koje su studenti odabrali na Burzi, biti će im sačuvani do upisa.

1. Krug: 15.07.2024. od 09:00 do 19:00 sati 
Rang studenta koji se odluče na odabir u 1. krugu temelji se na težinskom prosjeku*, zaključno s ljetnim ispitnim rokom.

2. Krug: 11.09.2024. od 09:00 do 19:00 sati  
Rang studenta koji se odluče na odabir u 2. krugu temelji se na težinskom prosjeku*, zaključno s prvim jesenskim ispitnim rokom

Ostali studenti 3.,4. i 5. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija koji izborne kolegije nisu odabrali niti na jednom od ponuđenih krugova, izborne kolegije biraju prilikom upisa u ISVU sustav u razdoblju od 16.-26. rujna 2024. godine po principu gdje je ostalo mjesta u kvoti.
 
!!! Modul za odabir izbornih kolegija, student može koristiti SAMO U JEDNOM od dva ponuđena termina !!!

!!! Izborni kolegiji koje student dobije putem Burze vrijede samo u slučaju upisa u višu godinu studija !!!

Za vrijeme trajanja odabira, student može neograničen broj puta prijavljivati, mijenjati odabire kolegija te postavljene prioritete.

U modulu student mora odabrati 5 različitih kolegija za zimski semestar i 5 kolegija za ljetni semestar uz pripadajući prioritet, a bit će raspoređen na kolegije prema potrebnom broju ECTS -a i iskazanom prioritetu, a na osnovu težinskog prosjeka.

Za vrijeme dok je studentu omogućen pristup modulu, generirat će se privremene rang liste po kolegijima te će se za odabrane kolegije prikazivati trenutna pozicija studenta na kolegiju.

Nakon odabira željenog skupa predmeta i pripadajućih prioriteta OBVEZNO pohranite promjene pritiskom na gumb Spremanje odabira.

Molimo da zbog privatnosti vaših podataka, nakon što ste napravili sve promjene koje ste željeli ili ste samo pogledali trenutne rangove, iz modula izađete pritiskom na gumb Odjava. Ukoliko se u modulu pojavi nepredviđena pogreška pokušajte se odjaviti te potom ponovo prijaviti i izvesti željene akcije.

Za očekivati je da će se rang odabira za pojedini kolegij često mijenjati zbog odabira ostalih studenata. Po završetku kruga odabira, u modulu će biti dostupna informacija o kolegijima (smjeru) na koje je ostvareno pravo upisa te je student dužan prema obavijesti iz studentske referade, putem e-zamolbe, priložiti potrebnu dokumentaciju za upis.

VAŽNO! Studenti koji upisuju 3. godinu Sveučilišnog integriranog studija u 5., odnosno  6.  semestru odabiru kolegije za minimalno 6 ECTS bodova (6+6 ECTS-a).  Studenti koji upisuju 4. godinu Sveučilišnog integriranog studija u 7., odnosno 8. semestru odabiru kolegije za minimalno 12 ECTS-a (12+12 ECTS-a). Studenti koji upisuju 5. godinu Sveučilišnog integriranog studija u 9. semestru odabiru kolegije za min. 12 ECTS-a, odnosno u 10. semestru za minimalno 6 ECTS bodova (12+6 ECTS-a). Student je također prilikom odabira obvezan uskladiti sve nastavne obveze te otkloniti mogućnost preklapanja satnice, vodeći računa o vremenu održavanja pojedinih izbornih kolegija (satnica dostupna na web-u Fakulteta), kao i zadovoljava li eventualno postavljene uvjete za polaganje nekog od kolegija (v. tablicu Preduvjeta za polaganje ispita pojedinih kolegija za ak. god. 2024./2025.).

Informacije o ponudi izbornih kolegija Integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija možete pronaći ovdje (Pristup moguć isključivo sa @net.efzg.hr fakultetskim identitetom).