Obavijest o izboru kandidata

 
 

Obavijest o izboru kandidata                      

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli  prijave na javni natječaj na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 12. travnja 2019. godine u „Narodnim novinama“, dnevnim novinama  24 sata, web stranici Fakulteta, web stranici Euraxess jobs, za izbor u nastavno zvanje i na  radno mjesto predavača, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za poslovne strane jezike da je odabrana 

kandidatkinja  Romana Pezić, univ. spec.

Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 1.

Zahvaljujemo se na Vašem interesu!

https://www.efzg.unizg.hr/userdocsimages/PSJ/rpezic/CV-Europass-20190508-Pezić-HR.pdf