Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 

Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju

 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli  prijave na javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama broj 35/2024“ od dana 22.03.2024. godine za jednog suradnika na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za informatiku na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu da je izabran kandidat
 
  •   dr. sc. Ivan Jajić
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i opće poslove Fakulteta soba. br. 2.
 
Objavom rezultata natječaja na web stranici Ekonomskog fakulteta - Zagreb, smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!