Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 

Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju

 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama broj 46/2024“ od dana 19.04.2024. godine za jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomiku poduzeća na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu da je izabrana kandidatkinja
 
  •   dr. sc. Zrinka Orlović
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i opće poslove Fakulteta soba. br. 2.
 
Objavom rezultata natječaja na web stranici Ekonomskog fakulteta - Zagreb, smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!