Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 
 

Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju

 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj objavljen u “Narodnim novinama“  broj 27/2023, dana 08. ožujka 2023. godine, te ispravka dijela  javnog natječaja objavljenog u “Narodnim novinama“ broj 30/2023, dana 15. ožujka 2023. godine, za izbor jednog (1) suradnika na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti polje ekonomija na Katedri za ekonomiku poduzeća na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  da je izabran  kandidat
 
Jura Jurčević, mag. math.
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 3.
Objavom rezultata natječaja na web stranici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!