Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 

Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju

 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj objavljen dana 13.07.2022. godine u „Narodnim novinama“ 81/2022 za radno mjesto domara u Službi za tehničke i opće poslove na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu da je izabran  kandidat
 
Tomislav Bartolović
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 3.
Objavom rezultata natječaja na web stranici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!