Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 
 

Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju

 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli  prijave na javni natječaj objavljen dana 6. travnja 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj  43/2022, dnevnim novinama 24 sata, web stranici Ekonomskog fakulteta – Zagreb i na web stranici Euraxess jobs, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta  (2 suradnika) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija ili u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika, na Katedri za matematiku, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, da su izabrani  kandidati
 
Marin Levaj, mag. oec. i  Denis Husadžić, mag. math.
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 3.
Objavom rezultata natječaja na web stranici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!