Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 

Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju

 
obavještavamo Vas da je po završenom natječajnom postupku objavljenom dana 06. listopada 2021. godine u „Narodnim novinama“, 108/2021, web stranici Fakulteta, na radno mjesto  voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Položaj I. vrste, internog naziva voditelj Referade za poslijediplomske studije, jedan izvršitelj (m/ž)  na neodređeno vrijeme  u punom radnom vremenu, izabrana kandidatkinja
Sanja Šantek, dipl. iur.
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 3.
 
Objavom rezultata natječaja na web stranici Ekonomskog fakulteta – Zagreb, smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!