Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju
 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj objavljen dana 13. ožujka 2020. godine u „Narodnim Novinama“ broj 28/2020, dnevnim novinama 24 sata, na web stranici Fakulteta i na web stranici Euraxess jobs, za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent na projektu pod nazivom „UIP-2019-04-3580 Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacije i bihevioralne intervencije“ u sklopu Uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost“ na Katedri za marketing, na određeno vrijeme do završetka projekta
 izabrana kandidatkinja  Marija Uzelac  
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 2.
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!