Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju

 Obavijest o izboru kandidata po javnom  natječaju od dana 03. lipnja 2020. godine
 
Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj objavljen dana 03. lipnja 2020. godine u „Narodnim Novinama“ broj 65/20, dnevnim novinama 24 sata,  na web stranici Fakulteta i na web stranici Euraxess jobs, za  izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u statusu punopravnog člana u konzorciju europske istraživačke infrastrukture SHARE – ERIC, na Katedri za demografiju, na određeno vrijeme,  da je izabran kandidat
  • Dario Mustač, mag. oec.
 
Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Službi za kadrovske i pravne poslove Fakulteta soba. br. 2.
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu!