Nastupno predavanje - dr.sc. Krešimir Ivanda

 
Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 20. svibnja 2024. godine
  
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnika u postupku izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na Katedri za demografiju, dr. sc. Krešimira Ivande na temu:
 
„Migracije i tržište rada u Hrvatskoj“
 
koje će se održati u srijedu, 29.05.2024. godine u 11:00 sati u dvorani 6 Ekonomskog fakulteta - Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Gospodarstvo Hrvatske“ pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Prof. dr. sc. Anđelko Akrap, predsjednik povjerenstva
  • Izv. prof. dr. sc. Marin Strmota, član povjerenstva
  • Doc. dr. sc. Monika Komušanac, članica povjerenstva (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)
  
DEKANICA FAKULTETA
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.