Nastupno predavanje - dr. sc. Filip Novokmet

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 31. listopada 2023. godine
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnika u natječaju za izbor u znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na Katedri za ekonomsku teoriju, dr. sc. Filipa Novokmeta na temu:
 
„Tržišne strukture i javne politike“
 
koje će se održati u četvrtak 9. studenoga 2023. godine, s početkom u 16:00 sati u dvorani 5 u okviru redovite nastave iz kolegija „Osnove ekonomije“, pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić, predsjednik Povjerenstva,
  • Izv. prof. dr. sc. Valentina Vučković, članica Povjerenstva,
  • Izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra, član Povjerenstva (Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet), i
  • Izv. prof. dr. sc. Mira Krpan, zamjenska članica Povjerenstva.
 
 
 
 
 
DEKANICA FAKULTETA
 
 Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
 
 
 
 
O tome obavijestiti:
1. Dr. sc. Filip Novokmet
2. Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
3. Stručno povjerenstvo
4. Služba za kadrovske i pravne poslove
5. Pismohrana