Nastupno predavanje dr.sc. Damir Krešić

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dana 10.10.2019. godine
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnika u natječaju za izbor u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta na Katedri za turizam, dr. sc. Damira Krešića na temu:
 
„Analiza konkurentske pozicije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu“
 
koje će se održati u ponedjeljak, 21. listopada 2019. godine, u 16.00 sati u dvorani 30 Ekonomskog fakulteta - Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Međunarodni turizam“, pred stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
  • Prof. dr. sc. Darko Prebežac, predsjednik povjerenstva
  • Izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić, član povjerenstva
  • Prof. dr. sc. Smiljana Pivčević, vanjska članica povjerenstva (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu)
  • Izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Hendija, zamjenska članica povjerenstva
 Dekan Fakulteta
 Prof. dr. sc. Jurica Pavičić,v.r.