Nastupno predavanje - dr.sc. Ana Sertić

 
Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekanica Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dana 20. svibnja 2024. godine
  
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnika u postupku izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na Katedri za organizaciju i menadžment, dr. sc. Ane Sertić na temu:
 
„Strateško vodstvo“
 
koje će se održati u srijedu, 05.06.2024. godine u 16:00 sati u dvorani 20 Ekonomskog fakulteta - Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Strateški menadžment“ pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: 
  • Prof. dr. sc. Darko Tipurić, predsjednik povjerenstva
  • Prof. dr. sc. Domagoj Hruška, član povjerenstva
  • Prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, članica povjerenstva (Fakultet ekonomije i turizma „Dr.Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)
  
 
DEKANICA FAKULTETA
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.