Nagrade članovima Katedre

Nagrade sadašnjim i bivšim članovima Katedre za matematiku

Prof. dr. sc. Boško Šego

 • Nagrada "Mijo Mirković" (1987) za znanstveni rad Jedno poopćenje neegzaktnih Newtonovih metoda za problem ocjene parametara nelinearnih funkcija regresije.
 • Priznanje za vrijedno znanstveno djelo za suautorstvo u knjizi (sveučilišnom udžbeniku) Financijsko modeliranje, Sveučilište u Splitu - Ekonomski fakultet (2008).
 • Priznanje za uspješnu suradnju s Fakultetom, Sveučilište u Splitu - Ekonomski fakultet (2009).
 • Nagrada "Mijo Mirković" (2014) za sveučilišni udžbenik Odabrana poglavlja matematičke ekonomije. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb (suautori Škrinjarić, T., Kojić, V.)
 • ISCCRO18 Special Recognition for Outstanding Presentation (2018), za članak prezentiran na konferenciji: Tihana Škrinjarić, Boško Šego: ”Exploring herding investment behaviour on Zagreb Stock Exchange”, The 2nd International Statistical Conference in CROatia, 10.-11. svibnja 2018., Opatija, Hrvatska.
 • Nagrada "Ljubomir Martić" (2019) za sveučilišni udžbenik Odabrana poglavlja matematičkih metoda za upravljanje financijskom imovinom. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb (suautorice Margareta Gardijan Kedžo, M. i Škrinjarić, T.)

Prof. dr. sc. Zrinka Lukač

 • Ljubomir Martić award (2019) for the paper: An alternative approach to solving cost minimization problem with Cobb-Douglas technology, Central European Journal of Operations Research volume 26, pp. 629–643 (2018)
 • Mijo Mirković award (2015) for the textbook: Mathematics for economic analysis (Matematika za ekonomske analize)
 • Mijo Mirković award (2008) for the paper: Production Planning Problem with Sequence Dependent Setups as a Bilevel Programming Problem, European Journal of Operational Reasearch, Vol 187, No. 3, pp.

Izv. prof. dr. sc. Silvija Vlah Jerić

 • Nagrada Dr. Pero Jurković 2019. godine za znanstveni rad iz područja financija koji je objavljen u časopisu (Vlah Jerić, S., Anđelinović, M., 2019., Evaluating Croatian stock index forecasts, Empirical Economics, 56(4): 1325-1339)
 • Nagrada Mijo Mirković 2018. godine za skupnu znanstvenu knjigu (monografiju) s istaknutim znanstvenim doprinosom u znanstveno-istraživačkom polju ekonomije (Čipin, I., Smolić, Š., Vlah Jerić, S., 2018., Demografski atlas hrvatskog liječništva, Zagreb, Hrvatska liječnička komora).

Doc. dr. sc. Vedran Kojić

 • Nagrada Mijo Mirković za 2014. godinu (u skupini C) za sveučilišni udžbenik "Odabrana poglavlja matematičke ekonomije" (koautori Boško Šego i Tihana Škrinjarić)
 • Nagrada Mijo Mirković za 2016. godinu (u skupini A2) za samostalni znanstveni članak "Solving consumer's utility-maximization problem with CES and Cobb-Douglas utility function via mathematical inequalities"
 • Priznanje za izuzetne rezultate u izvođenju seminarske nastave u ak. god. 2016./2017. na Bachelor Degree in Business studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Nagrada Ljubomir Martić za 2019. godinu (u skupini C) za znanstveni članak "An alternative approach to solving cost minimization problem with Cobb-Douglas technology" (koautor Zrinka Lukač)

Doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo

 • Nagrada "Ljubomir Martić" (2019) za sveučilišni udžbenik Odabrana poglavlja matematičkih metoda za upravljanje financijskom imovinom. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb (suautori Šego, B. i Škrinjarić, T.)
 • Nagrada Hrvatskog ureda za osiguranje (2018) za najbolji znanstveni rad u području osiguranja “Analiza učinkovitosti poslovanja osigurateljne industrije u Europskoj uniji” (suautori Anđelinović, M. i Mihelja Žaja, M.)