Prof. dr. sc. Lajoš Žager

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Lajoš Žager
Ime i prezime
Lajoš Žager
Kabinet
315
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Utorak: 14:00 - 16:00
Biografija

Ime i prezime: Lajoš Žager                      
Sadašnje zvanje: Redoviti profesor u trajnom zvanju
Katedra: Katedra za računovodstvo
Fakultet: Ekonomski fakultet- Zagreb
Ostale pozicije:  Predsjednik Odbora za PDS (2002. - 2004.), Pročelnik Katedre za računovodstvo (2004.-2006.), Predsjednik Odbora za znanost i doktorate (2004. - 2006.), Prodekan za znanstveno istraživački rad i administraciju (2010. - 2012.), Prodekan za znanost, poslijediplomske studije i doktorate (2012. - 2014.), Predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu (2010. - 2014.), Član Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu (2010. -),  Član Senata Sveučilišta u Zagrebu (2010. -), Dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2014. - 2018.)., Predsjednik Savjeta za kontinuitet tradicije i razvoja EFZG (2018. -), Predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu (2019. - )
Adresa:Trg J.F.Kennedyja 6, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: (00385-1) 2383139
Fax: (00385-1) 2335633
Website: www.racunovodstvo.efzg.hr


OBRAZOVANJE:

2016.  program specijalizacije na The Annual European Entrepreneurship Colloquium 2016 u organizaciji Harvard Business School i the Massachusetts Institute of Technology u Bostonu, USA od 17. do 23. srpnja 2016. godine
1999.  ovlašteni interni revizor, Sekcija internih revizora, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb
1998.  specijalizacija na Institut of Chartered  Accountants in England and Wales
1998.  ovlašteni računovođa, Hrvatska udruga računvodstvenih eksperata
1997.  ovlašteni revizor, Hrvatsko udruženje revizora
1994.  specijalizacija na University of Kentucky, Lexington, USA
1993.  doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu ('Revizija - temeljna pretpostavka kvalitete financijskih izvještaja')
1989.  magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu ('Istraživanje bilance kao podloge za odlučivanje')
1986.  diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
 


ZAPOSLENJE:

1987. - do danas Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Katedra za računovodstvo
1987.                    UMIB, Bjelovar
1986.                    Sloga, Đurđevac


PRIZNANJA I NAGRADE:

2018. Plaketa za izniman doprinos razvoju Sveučilišta u Mostaru kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju, 
2014.  Posebno priznanje Rektora Sveučilišta u Zagrebu za dugogodišnji predani rad u sveučilišnim tijelima, osobito za doprinos radu Vijeća društveno-humanističkoga područja
2011.  Počasni profesor (Honorary Professor of National University of State Tax Service of Ukraine)
2008.  Nagrada "Mijo Mirković" za knjigu "Analiza financijskih izvještaja"
2008.  Nagrada "Mijo Mirković" za knjigu  "Korporativno upravljanje"
2006.  Nagrada "Mijo Mirković" za knjigu "Revizija"
2003.  Nagrada ''Mijo Mirković'' za sveučilišni udžbenik ''Računovodstvo''
2003.  Nagrada "Mijo Mirković" za knjigu "Računovodstvo za neračunovođe - osnove računovodstva"
1994.  Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, nagrada za doktorsku disertaciju
1990.  Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, nagrada za magistarski rad


ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA/JAVNI RAD/OSTALO:

Članstvo u profesionalnim udruženjima:
European Confederation of Institutes of Internal Auditing
The Institute of Internal Auditors
Sekcija internih revizora Hrvatske
Hrvatski institut internih revizora
Hrvatska revizorska komora
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika 

Aktivnosti izvan katedre, fakulteta i sveučilišta:
Član Kluba dekana
Član Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
Potpredsjednik Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Član Neovisnog žirija za izbor EY poduzetnika godine, (2014. - 2017.)
Član ispitne komisije za zvanje ovlašteni interni revizor
Član Odbora za standarde financijskog izvještavanja
Član Odbora za javni nadzor revizije
Član Stručnog vijeća Državnog ureda za reviziju
Član Vijeća za unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru
Član Odbora za fiskalnu politiku Republike Hrvatske

Član uredničkih odbora:
Član uredništva Zbornika radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru​
Član uredničkog odbora časopisa  Ekonomski pregled
Član uredničkog odbora časopisa Revizor, Slovenski institut za reviziju
Član uredničkog odbora časopisa Računovodstvo i financije, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb
Član odbora za Simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika Zagreb
Predsjednik odbora za Savjetovanje Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Recenzent za:
Računovodstvo i financije, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb
Revizor, Slovenski institut za reviziju
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
South East European Journal of Economics and Business
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Mostaru

NASTAVNI RAD:
Glavna područja nastavnog rada:
Računovodstvo 
Financijsko izvještavanje
Revizija
Interna revizija
Državna revizija
Analiza financijskih izvještaja

ISTRAŽIVAČKI RAD:
Glavna područja interesa:
računovodstvo, financijski izvještaji, revizija, analiza financijskih izvještaja

POPIS RADOVA: link