Lista studenata koji se moraju javiti u studentsku referadu

Na sljedećem linku nalazi se lista studenata koji se moraju javiti referentu na ulazu u studentsku referadu (od ponedjeljka do petka od 12 - 14, te utorkom i četvrtkom od 16-18) kako bi upis u akademsku godinu 2020./2021. obavili u cijelosti.