Kolegiji

Kolegiji Katedre za poslovno pravo u ak. god. 2024./2025.


Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studiji Poslovna ekonomija i Ekonomija
Trgovačko pravo (obvezni, integrirani studiji PE i E)
Pravo međunarodne trgovine (obvezni, integrirani studij PE, modul Trgovina i međunarodno poslovanje)
Ekonomija suradnje i regulacija digitalnih platformi (izborni, integrirani studiji PE i E)
Ekonomska analiza prava (izborni, integrirani studiji PE i E)
Europsko pravo društava (izborni, integrirani studiji PE i E)
Europsko tržišno pravo (izborni, integrirani studiji PE i E)
Europsko ugovorno pravo (izborni, integrirani studiji PE i E) *
Investicijsko pravo u Europskoj uniji (izborni, integrirani studiji PE i E) *
Pravo bankovnih poslova (izborni, integrirani studiji PE i E)
Pravo tržišnog natjecanja (izborni, integrirani studiji PE i E)
L’économie collaborative - nouveaux modèles de gestion (izborni, integrirani studij PE i E)* 

Prijediplomski stručni studij Poslovna ekonomija
Osnove trgovačkog prava (obvezni, svi smjerovi)

Stručni diplomski studiji
Osnove europskog tržišnog prava (izborni, Ekonomika poduzetništva)
Osnove europskog tržišnog prava (izborni, Menadžment i marketing maloprodaje)
Osnove prava digitalnog tržišta (obvezni, Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru) 
Uvod u pravo digitalnog tržišta (izborni, Digitalni marketing) 

Sveučilišni prijediplomski studiji Bachelor Degree in Business (BDiB) i Bachelor Degree in Economics (BDiE)
Commercial Law (compulsory, BDiB i BDiE)
Competition Law (elective, BDiB)
European Company Law (elective, BDiB)
European Market Law (elective, BDiB i BDiE)

Sveučilišni diplomski studij Master Degree in Business
Law of International Trade (elective, smjer Trade and International Business)

* ne izvodi se u akademskoj godini 2024./2025.