Upute studentima za pristupanje online ispitu iz statističkih kolegija

Važna pravila prilikom pisanja ispita na online ispitnom roku iz statističkih kolegija:

a) Ispit se provodi putem Google obrasca i video veze preko Google Meet-a. Obveza je studenta osigurati neprekidnu internetsku i video vezu tijekom cijelog vremena pisanja ispita. Student će pravovremeno na službenu fakultetsku @net.efzg.hr email adresu dobiti detaljne informacije o načinu i vremenu održavanju ispitnog roka.

b) Ispitom se provjerava pisani i usmeni (teorijski) dio gradiva (osim ako nije drugačije navedeno na pojedinom kolegiju). Odgovori i rješenja na sva pitanja i zadatke su obvezni. Ako ne znate rješenje pojedinog zadatka u okvir za odgovor upišite "Nepoznato". Iako su odgovori na pitanja obvezni možete ih mijenjati sve dok traje ispit odnosno dok ne podnesete obrazac ispita. Ukoliko je tako definirano polje u obrascu, numeričke vrijednosti (brojevi) pišu se s decimalnom točkom (umjesto uobičajenog razdjelnika decimalnog zareza). Ispit se, ovisno o kolegiju, piše 60 ili 120 minuta!

c) Za prolaznu ocjenu potrebno je ostvariti više od 50% bodova zasebno na zadacima i zasebno na teorijskom dijelu ispita.

d) U dijelu ispita sa zadacima OBVEZNO će biti slanje fotografiranog postupka rješavanja (jedna fotografija po zadatku).

e) Zadaci se rješavaju isključivo na bijelom papiru za printanje bez ikakvih crta i u A4 formatu. Obvezno je koristiti crnu ili plavu kemijsku olovku. Svaki zadatak mora biti riješen tako da rješenje stane na jedan A4 papir.

f) Zadaci se na papiru rješavaju prema kronološkom redu, dakle, npr. 1. 2. 3. 4. 5.  Ukoliko ne znate riješiti neki zadatak, polovicu papira (namijenjenom rješavanju zadatka) OSTAVLJATE PRAZNO.

g) Rješenja zadataka moraju biti napisana čitko i kvalitetno fotografirana. Rješenja, čije fotografije nije moguće jasno očitati neće se uvažiti prilikom ispravljanja. Fotografije postupka rješavanja uploadaju se u Google obrazac na odgovarajućem mjestu u .jpg ili .pdf formatu (ne HEIC! ili neki drugi format datoteke).

h) Obavezno vertikalno slikanje rješenja!

i) Kada dobijete zadatke na rješavanje - ne morate ih prepisivati već samo naznačiti redni broj zadatka.

j) Također je nužno da na svakom papiru koje šaljete u desnom gornjem kutu napišete prvo svoje prezime pa ime štampanim slovima - npr. PERIĆ PERO, te se kraj toga vlastoručno potpišete.

k) Konačna rješenja upisuju se u okvir za odgovor, a postupak na papiru. U slučaju da je u obrascu točno konačno rješenje, a postupak nije fotografiran, zadatak se neće bodovati. Isto tako, fotografije rješenja zadataka koje su poslane nastavniku na mail umjesto uploadane u Google obrazac neće biti prihvaćene.

NAPOMENA: ZA DETALJNIJE INFORMACIJE, MOLIMO, JAVITE SE SVOM ISPITIVAČU.
Zagreb, 24.08.2020.