Anja Špoljarić, mag. oec.

Povratak na katedru
Anja Špoljarić, mag. oec.
Ime i prezime
Anja Špoljarić
Kabinet
B305
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije se provode uživo ili online. Potrebna je prethodna najava na aspoljaric@efzg.hr radi dogovora o terminu i načinu provođenja konzultacija.
Biografija

Anja Špoljarić zaposlena je kao asistentica na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali, mjerenje i odnos s povezanim konceptima. Svoj rad vrši u sklopu Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, na kojem je i diplomirala 2018. godine. Za vrijeme studiranja je kao demonstrator tri godine surađivala s profesoricom iz Odnosa s javnošću, Oglašavanja, Integrirane marketinške komunikacije i Upravljanja marketingom, pa je stoga upisala smjer Marketing na Diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije. Trenutno je doktorandica na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Ekonomija i poslovna ekonomija. Područje interesa su joj odnosi s javnošću, a poglavito interna komunikacija kojom će se baviti i u svojoj doktorskoj disertaciji.

Detaljniji životopis dostupan na linku.