Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Makroekonomija Europske unije

MAKROEKONOMIJA EU  
            
Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Radmila Jovančević          
Izvođači: prof. dr. sc. Radmila Jovančević, doc. dr. sc. Tomislav Globan                 

Godina : 3.
Semestar: 6. (ljetni)
Status kolegija: obvezni             
Broj ECTS bodova: 6      
Način izvođenja kolegija: P 30 sati; V 30 sati     

Ciljevi kolegija: Kolegij uvodi glavne makroekonomske teorije koje informiraju studente o politici Europske Unije. Raspravlja se o razvoju i obilježjima procesa integracije EU temeljeno na ekonomskoj analizi međunarodnih ekonomija i gospodarskih politika. Kolegij upoznaje studente sa najnovijim činjenicama i omogućava razumijevanje funkcioniranja zajedničkog tržišta Europske unije. Pokazuje kako standardne ekonomske teorije i zajedničke europske politike utječu na zemlje članice ali i kandidate za članstvo u EU. Primjena temeljnih ekonomskih načela u rješavanju ekonomskih problema omogućava studentima da se detaljnije upoznaju sa problematikom zajedničkih politika EU. Kolegij iznosi vrlo detaljan pogled na politiku harmonizacije, regulaciju, performanse EU gospodarstava, implikacije globalizacije i Europske monetarne unije.

Literatura
Gradivo se priprema po knjizi:
  • materijalima s predavanja i seminara
  • Jovančević, R. (2005.) Ekonomski učinci globalizacije i Europska unija te.
 
Preporučena dodatna literatura:
  1. BALDWIN, R. i WYPLOSZ, C. (2012., četvrto izdanje), The Economics of European Integration, McGraw Hill.
  2. Blanchard, O., Amighini, A., Giavazzi, F. (2010.) Macroeconomics: A European Perspective. Essex: Pearson Education Limited.
  3. DE GRAUWE, P. (2003. drugo izdanje): Economics if the European Union,Oxford University Press.
 
Provjera znanja
Provjera znanja za ovaj kolegij u potpunosti se temelji na kontinuiranom radu studenata; položenom ispitu koji se sastoji od 2 kolokvija (sudjeluju svaki sa 35% u ukupnoj ocjeni), seminarskoj nastavi (ponder 20%), zadaća (ponder 5%) i dolazaka na nastavu (ponder 5%). Ako student nije položio ispit putem kolokvija, polaže cijeli ispit u redovitom ispitnom roku i čitavo gradivo odjedanput.
Uvjet za izlazak na kolokvij: prisustvo na predavanjima i seminarima (70%).