Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Ekonomske politike Europske unije

EKONOMSKE POLITIKE EU
         
Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Radmila Jovančević          
Izvođači: prof. dr. sc. Radmila Jovančević , doc. dr. sc. Tomislav Globan                 
Godina: 5.
Semestar: 9. (zimski)
Status kolegija: izborni
Broj ECTS bodova: 5      
Način izvođenja kolegija: P 20 sati; S 10 sati      
Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Ciljevi kolegija: Student se fokusira na glavne EU politike, teorije i modele relevantne za proces Europske integracije, analizira tranziciju hrvatskog gospodarstava i njegovu prilagodbu tržištu EU, te glavnim trendovima ekonomskog i političkog razvoja Europe u uvjetima globalizacije. Student se specijalizira za područje Ekonomike Europske unije - tranzicija i integracija.   

Obvezna literatura:      
  1. Jovančević, R. ed. (2005), “Ekonomski učinci globalizacije i Europska unija”, Mekron promet Zagreb . ISBN 953-95180-0-8 (p.1-415).
  2. Pelkmans, J. (2007), “European Integration - Methods and Economic Analysis”3 /E; Financial Times Press.
  3. Dopunska literatura       El Agraa (2004), “The European Union”; Prentice Hall.
  4. Hitiris, T. (2003), “European Union Economics”; Prentice Hall.
  5. Gärtner, M. (2003), “Macroeconomics”; Prentice Hall.
Tijekom cijelog semestra pratit će se studentska aktivnost na predavanjima i seminarskoj nastavi. Sve potrebne informacije vezane uz predavanja i seminare nalazit će se na Google Classroomu. S obzirom na utvrđene ciljeve i ishode učenja kolegij se bazira na samostalnom istraživačkom radu studenata.

Sve odgovore na eventualna pitanja studenti mogu potražiti na Google Clasroomu, a u suprotnom mogu se obratiti izvođačima kolegija preko Google Clasroom Streama.
Ispit se može položiti putem pismenog i usmenog ispita ili putem istraživačkih seminara.

Provjera znanja
Provjera znanja za ovaj kolegij u potpunosti se temelji na kontinuiranom radu studenata; položenom ispitu koji se sastoji od izlaganja istraživačkog rada na seminarskoj nastavi (ponder 50%), predaji pisanog rada do zadnjeg tjedna nastave (ponder 35%), aktivnosti na nastavi (ponder 10%) i dolazaka na nastavu (ponder 5%). Ako student nije položio ispit putem kolokvija, polaže cijeli ispit u redovitom ispitnom roku i čitavo gradivo odjednom.