Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

 
Kolegij:         Agrarna ekonomija i ruralni razvoj
Nositelj:        Prof. dr. sc. Radmila Jovančević
Asistent:       dr. sc. Ozana Nadoveza
7. SEMESTAR – ak. god. 2017/2018
 
Predavanja i seminari iz kolegija „Agrarna ekonomija i ruralni razvoj“ izvode se 4 sata tjedno prema rasporedu:
  • predavanja:
    • srijeda od 10:00-12:00 u dv. 9
  • seminari:
    • srijeda od 12:00-14:00 u dv. 33
Opis sadržaja i ciljevi kolegija
 
Cilj kolegija je upoznati studente s poljoprivrednim politikama u Europskoj uniji i u svijetu. Kolegij daje znanstvenu osnovu za razumijevanje poljoprivrednih politika. Studenti će steći znanja o višenamjenskoj ulozi poljoprivrede i poljoprivrednog sektora u socioekonomskom razvoju Hrvatske i Europske unije te oblikovanju potpore njegovom ispunjenju u strategiji poljoprivredne politike u osnovnom poljoprivrednom modelu. Studenti se upoznaju s kritičnim čimbenicima, načelima i učincima poljoprivrednih tržišta i njihove interakcije u horizontalnoj i vertikalnoj povezanosti u regiji, pristupima i alatima koji podržavaju razvoj ruralne ekonomske politike i njihovu specifičnu primjenu u slučaju zajedničke poljoprivredne politike EU.
Upute za izvođenje predavanja i seminara te polaganje ispita
 
Tijekom cijelog semestra pratiti će se studentska aktivnost na predavanjima i seminarskoj nastavi. Sve potrebne informacije vezane uz predavanja i seminare nalazit će se u zajedničkoj google disc mapi dostupnoj na Google Classroom-u. S obzirom na utvrđene ciljeve i ishode učenja kolegij se bazira na samostalnom istraživačkom radu studenata.
 
Sve odgovore na eventualna pitanja studenti mogu potražiti na Google Clasroomu, a u suprotnom mogu se obratiti izvođačima kolegija preko Google Clasroom Stream-u.
 
Ispit se može položiti putem pismenog i usmenog ispita ili putem istraživačkih seminara.
 
Tijekom semestra svaka formirana grupa će održati dva istraživačka izlaganja. Studenti koji na ovaj način polažu ispit moraju bili prisutni na 70% predavanja i seminarskih termina.
 
Konačna ocjena oblikovati će se u skladu s navedenim ponderima:
 
  1. izlaganje 2. izlaganje Pisani seminarski rad Aktivnost na nastavi Prisutnost na nastavi
Ponder 30% 30% 25% 10% 5%
 
Za sve one koji ne polože pismeni dio ispita preko istraživačkih seminarskih radova, polažu ga putem pismenog ispita. Struktura pismenog ispita: esejska pitanja, pitanja na nadopunjavanje, pitalice.
 
Za prolaz na klasičnom pismenom ispitu nužno je ostvariti 51% ukupnih bodova.
 
 
Odabrana literatura:
 
  1. Grahovac, P. (2005). Ekonomika poljoprivrede. Poglavlje 2.:Značenje, zadaće i uvjeti razvoja hrvatske poljoprivrede (str.85-142), Poglavlje 4.: Tržište poljoprivrednih proizvoda (str.203-255), Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.
  2. Jovančević, R. (2007), Evolucija agrarne politike EU, u Znanstveni skup: "Poljoprivreda i privredni razvoj", Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, (str. 55-85)
  3. George W. Norton, Jeffrey Alwang and William A. Masters (2010), Economics of agricultural development: World Food Systems and Resource Use, ROUTLEDGE, New York
  4. H. Evan Drummond, John W. Goodwin, (2010), Agricultural Economics, Third Edition, Pearson