dr. sc. Bruno Škrinjarić

Povratak na katedru
dr. sc. Bruno Škrinjarić
Ime i prezime
Bruno Škrinjarić
Kabinet
Ekonomski institut, Zagreb - 2. kat, soba 55
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije se održavaju putem e-maila i Google Meeta (prema dogovoru).