Obavijesti studentimaUpute za studente pri izradi završnih radova


Informacije o nastavi za akademsku godinu 2022/2023

DEMOGRAFIJA - Predavanje GR.3. četvrtkom - Google Classroom kod: uywghau  
DEMOGRAFIJA - Predavanje GR.4. petkom - Google Classroom kod: wgzsptw

EKONOMIKA RADA - Predavanje- Četvrtak 14-16 h; Seminari 18-20 h; Google Classroom kod: fhb2hzc

OSNOVE DEMOGRAFIJE (SDSS Ekonomika energije i okoliša)-

DEMOGRAPHIC AND SOCIAL DEVELOPMENT (MDIE) -