Izv. prof. dr. sc. Sanja Broz Tominac

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Sanja Broz Tominac
Ime i prezime
Sanja Broz Tominac
Kabinet
B208
Telefon
E-Mail
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Srijeda: 15:00 - 17:00
  • Konzultacije se održavaju u kabinetu, a također je moguće u istom terminu dogovoriti sastanak putem Google Meeta za koji se studenti trebaju obavezno prije javiti e-mailom.
Biografija
Ime i prezime: Sanja Broz Tominac              
Sadašnje zvanje: izvanredna profesorica
Katedra: Katedra za računovodstvo
Fakultet: Ekonomski fakultet – Zagreb
Adresa: Trg J.F.Kennedy-a 6, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: (00385-1) 2383236
Fax: (00385-1) 2335633
Website: https://www.racunovodstvo.efzg.hr/

Europass CV- hr
Europass CV - eng

Sanja Broz Tominac rođena je 26. rujna 1982. godine u Zagrebu. Prvu ekonomsku školu završila je u Zagrebu. Na Ekonomski fakultet upisala se 2001. godine i diplomirala 2005. godine na smjeru Računovodstvo. Kratko vrijeme nakon završenog studija radi u praksi i to u Grawe osiguranje d.d. na mjestu asistenta člana Uprave te u Getro d.d. kao mlađi asistent product managera. Od travnja 2006. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao asistent na Katedri za računovodstvo. Godine 2006. upisuje znanstveni poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije te stječe titulu magistra znanosti 2008. godine obranom magistarskog znanstvenog rada pod nazivom ''Utjecaj metoda rasporeda indirektnih troškova na rentabilnost profitnih centara banaka'' pod mentorstvom prof.dr.sc. Danimira Gulina. Godine 2007. pohađa edukaciju za kompetencije visokoškolskog nastavnika u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od studenog 2008. polaznica je Doktorskog studija poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te stječe titulu doktora znanosti 2012. godine obranom doktorske disertacije pod nazivom ''Utjecaj računovodstvenog okvira i naprednog internog sustava rangiranja na procjenu kreditnog rizika banaka'' pod mentorstvom prof.dr.sc. vesne Vašiček. Udana je i majka dvoje djece. 
Godine 2009. sudjeluje u akademskoj razmjeni i boravi na Jagiellonian University u Krakowu na Institutu za ekonomiju i menadžment. Godine 2011. sudjeluje u Erasmus razmjeni nastavnog osoblja te boravi na Universität Ulm. Članica je Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Odlično se služi engleskim i njemačkim jezikom za koji posjeduje Zertifikat Deutsch (Goethe Institut 2004. godine) te pasivno talijanskim jezikom. Područje istraživačkog interesa su troškovno i upravljačko računovodstvo. Suradnica je na projektu ''Perspektive primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru RH'' od 2007. godine pod vodstvom prof.dr.sc. Vesne Vašiček te na projektu ''Primjena modela Balancedscorecard (BSC-a) za mjerenje uspješnosti Sveučilišta'' od 2012. godine pod vodstvom doc.dr.sc. Ivane Dražić Lutilsky.

 

NASTAVNI RAD:
Glavna područja nastavnog rada:
Računovodstvo financijskih institucija, Računovodstvo troškova

ISTRAŽIVAČKI RAD:
Glavno područje interesa
Računovodstvo financijskih institucija, Računovodstvo troškova