Izborni predmet Vršnjačka potpora

Sveučilišni izborni predmet „Vršnjačka potpora studentima  s invaliditetom“ dostupan je za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija. 
 
Nositelj predmeta je Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Predmet se od ak. god. 2023./2024. može upisati kroz 3 modela (A, B, C): 
  • A. Pripremna radionica (15P+30V), pružanje vršnjačke potpore (75V+grupne konzultacije 15V): 5 ECTS bodova: 2 ECTS boda pripremna radionica (edukacija) + 3 ECTS boda realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.) 
  • B. Pružanje vršnjačke potpore (75V+15 sati grupne konzultacije): 3 ECTS boda: realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (preduvjet: prethodno završen model A  
  • C; ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.) C. Pripremna radionica (15P+30V): 2 ECTS boda: pripremna radionica/edukacija (Dosegnute kompetencije studenata prate se kroz aktivnost sudjelovanja na pripremnoj radionici i kroz usmeni ispit, te se ocjenjuju ocjenom.) 
Predmet traje jedan semestar. Pripremna radionica se odvija početkom semestra (tijekom dva vikenda - petak, subota, nedjelja), a pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije (supervizija) u modelu A i B realiziraju se tijekom semestra prema potrebi i dogovoru.  
 
Uvjeti za upis po modelima: 
  • A. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje predmet bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s iste sastavnice Sveučilišta. 
  • B. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje predmet bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s iste sastavnice i da je student asistent prethodno završio model A ili C. C. Nema posebnog uvjeta za upis osim da je student Sveučilišta u Zagrebu.  
Primjeri potpore u akademskom okruženju uključuju potporu pri dolasku na fakultet, kretanju po prostoru fakulteta, pisanju bilježaka s predavanja, rješavanju administrativnih procedura, praćenju nastave (npr. verbalno opisivanje vizualnih sadržaja), potporu u različitim socijalnim situacijama poput posredovanja u komunikaciji, provjeru pisanih zadaća, prisutnost u stresnim situacijama, informiranje i usmjeravanje, osobnu potporu prema potrebi i dogovoru i sl. 
 
Ako je studentima s invaliditetom (brucošima, ali i ostalima) potrebna pomoć pri pronalaženju kolegice/kolege vršnjaka koji će im pružati potporu, neka se jave Uredu za studente s invaliditetom. 
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu: 
Studentsko naselje „Stjepan Radić“, Jarunska 2, Zagreb (prizemlje 12. paviljona) e-mail: uredssi@unizg.hr tel.: 01/ 4564 405, mob. 099 4593 578