Ispravak dijela natječaja

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
  
objavljuje
 
ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA
 
objavljenog u Narodnim novinama broj 121/2021, EuraxessJobs Portalu, mrežnim stranicama Fakulteta i dnevnim novinama 24 sata dana 12. studenoga 2021. godine, pod točkom II. i rednim brojem 3., za izbor jednog (1) izvršitelja/icu u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomiku poduzeća na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
 
Mijenja se dio teksta natječaja na način da se tekst koji glasi „na određeno vrijeme“, sada glasi „na neodređeno vrijeme“.
 
 
Ekonomski fakultet - Zagreb
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.