Ispravak dijela natječaja objavljenog 08.03.2023., 15.03.2023.

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET

          raspisuje              

  ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

 objavljenog u Narodnim novinama, na web stranici Fakulteta i na web-stranici Euraxess Jobs dana 08.03.2023. u dijelu natječaja za izbor u suradnička zvanja i na radna mjesta, a vezano za ispunjavanje uvjeta za radno mjesto asistenta (točka 3.), ispravlja se na način da se dio teksta „završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomistzamjenjuje tekstom završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra ekonomije ili magistar/magistra matematike, odnosno završen dodiplomski sveučilišni studij s izjednačenim odgovarajućim akademskim nazivom“

 
Dio teksta natječaja koji se odnosi na rok prijave na natječaj mijenja se samo za navedeno suradničko radno mjesto asistenta (točka 3.) i sada glasi:
 
„Rok za prijavu je 30 dana od dana objave ispravka dijela natječaja u Narodnim novinama.“
 
U ostalom dijelu natječaj se ne mijenja te ostaje isti.
 
 
EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB
Dekanica Fakulteta
Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.