Djelomično poništenje natječaja od 19.04.2024.

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
           
objavljuje
  
DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
 
Poništava se natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 46/2024, EuraxessJobs Portalu i mrežnoj stranici Fakulteta dana 19.04.2024. godine, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod točkom 5.: jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Katedri za ekonomsku teoriju na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
 
 
Ekonomski fakultet - Zagreb
Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, v.r.