Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Gospodarski identitet moderne Europe

Predavač:  prof.dr.sc. Ivo Družić

Opis kolegija: Sa stanovišta vođenja i provođenja europskih integracija upoznajemo polaznike sa glavnim karakteristikama europske gospodarske strukture kroz procesni vremenski tijek, ukazujući na mogućnost i nemogućnost vođenja tih procesa primjenom objektivno prepoznatljiv tehnika vođenja. Vođa treba svjesnost o povijesnim procesima kojima može upravljati i o onim procesima kojima ne može. Vođa kroz poznavanje identiteta moderne Europe, razlikuje procese i odlučuje za sebe, a i za druge kada i gdje to može, kako voditi i unutar zadanog i nezadanog, spoznanog i nespoznanog procesa. S vođenjem u vidu, analiziramo i povijest europske civilizacije. Ukazujemo na ulogu vođa i vođenja u doba industrijske revolucije i post industrijske revolucije. U svijetu povijesnog iskustva, a i novih znanstvenih saznanja, analiziramo vođenje u kontekstu revolucije – znanstvene, tehnološke i političke kao i vođenje u intervalima mira i tihog kongruetnog gospodarsko političkog razvoja.