Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Povijest ideja o vodstvu

Predavač:  prof.dr.sc. Marijan Cingula, prof.dr.sc. Đuro Medić

Opis kolegija: Uvod u studij povijesti menadžmenta i ideja o vodstvu. Pojam povijesti ekonomske i menedžerske misli.
Zašto treba studirati povijest ekonomske misli, menadžerske misli i ideja o vodstvu unutar religijskih, znanstvenih i političkih idejnih sustava: a) spoznajni razlozi: b) psihološki razlozi, c) pragmatični razlozi. Značaj povijesne svijesti za razumijevanje sadašnjosti. Predmet i metode istraživanja i predavanja. Pregled povijesti ideja o menadžmentu i vodstvu.