Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Strateško poduzetništvo

Predavač: prof.dr.sc. Darko Tipurić i prof. dr. sc. Marko Kolaković

Opis kolegija: Obilježja strateškog poduzetništva. Strateški management i strateško poduzetništvo. Pokretanje poduzetničke aktivnosti; izrada strateških planova, strateška analiza industrije, SWOT analiza, poslovne strategije malog poduzeća. Funkcije strateškog poduzetništva; strateška i planska funkcija, upravljačka funkcija, komunikacijska funkcija i kontrolna funkcija. Strategije poduzetničkog nastupa na domaćem tržištu; strategija imitacije, strategije kupnje franšize. Strateško povezivanje, umrežavanje poduzetnika, klasterizacija. Međunarodno poduzetništvo, strategije za izlazak na međunarodno tržište. Poduzetništvo 21, stoljeća; poduzetništvo u virtualnoj ekonomiji, virtualni poduzetnici.