Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Strategija poduzeća

Predavač: izv.prof.dr.sc. Sanda Rašić

Opis kolegija: Strategija poduzeća i strateški menadžment; strategija i konkurentska prednost; strategije na razini složenog poduzeća (korporacije); strategije na razini poduzeća i poslovne jedinice; funkcijske strategije. Pristupi konceptualizaciji procesa strateškog menadžmenta. Strukturalistički i resursni pristup strategiji. Niski troškovi i diferencijacija kao izvori konkurentske prednosti. Osnovna strateška usmjerenja. Industrijska evolucija i ekspanzija poduzeća. Poslovne strategije na međunarodnim tržištima. Strateški savezi.