Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS PDS STUDIJA

Metode obračuna troškova

Predavač: prof.dr.sc. Boris Tušek, izv.prof.dr.sc. Ivana Dražić Lutilsky

Opis kolegija: Računovodstveno informacijski aspekti klasifikacije troškova. Podjela troškova na troškove proizvoda i troškove razdoblja Vrednovanje proizvodnje po metodi ukupnih i metodi varijabilnih troškova. Planiranje i obračun troškova u uvjetima pojedinačne i masovne proizvodnje. Tradicionalne (metoda radnih naloga i procesna metoda) i suvremene metode («ABC») alokacije općih troškova proizvodnje na nositelje troškova (proizvode ili usluge). Korištenje sustava standardnih troškova. Informacije o troškovima kao temelj odlučivanja o cijenama proizvoda i usluga. Troškovi relevantni za donošenje odluka i određivanje internih cijena. Specifičnosti računovodstva troškova u pojedinim djelatnostima.