Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Strategija marketinga

Predavač:  prof.dr.sc. Jurica Pavičić

Opis kolegija: Strateška uloga marketinga u gospodarstvu.. Strateške odluke u poduzeću. Poslovne strategije i njihov utjecaj a marketing. Analiza okruženja. Strateške promjene. Ciljna skupina. Odluke o segmentaciji i pozicioniranju. Strategije marketinga za novo tržište, strategije za tržište rasta. Implementacija strategije. Kontrola strategije i programa marketinga.