Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Poslovna etika i društvena odgovornost poduzeća

Predavač:  prof.dr.sc.sc. Mislav Ante Omazić

Opis kolegija: Pojam i definiranje poslovne etike; pojam i definiranje društvene odgovornosti poduzeća; teorije poslovne etike i društvene odgovornosti poduzeća. Uloga poslovne etike u modernom menadžmentu; etika i privatni interes; poslovna etika i sukobi u organizaciji; koncept slobode naspram odgovornosti. Rizik i reputacija; kreiranje, održavanje i popravljanje reputacije; povjerenje i socijalni kapital. Društveno odgovorno poslovanje interesno-utjecajnim skupinama. Društvena odgovornost poduzeća kao izvor lojalnosti kupaca. Društvena odgovornost poduzeća kao dio korporativnog upravljanja; povezivanje korporativnog sustava i strukture. Kulturološki relativizam i etička pitanja u međunarodnom poslovanju.