Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Oranizacijsko dizajniranje i ponašanje pouzeća

Predavač: izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić

Opis kolegija: Definiranje organizacije. Osnovni utjecajni čimbenici na oblikovanje organizacijske strukture, načini oblikovanja odnosno dizajniranja organizacijske strukture. Odnos organizacijske strukture i strukture managementa. Okolina i organizacijska struktura. Veličina kao čimbenik organizacije. Upravljanje organizacijskim promjenama. Poduzeće, poduzetništvo, poduzetnik. Organizacijsko ponašanje u funkciji managementa. Rukovođenje kao dio međuljudskih odnosa. Uloga rukovoditelja u organizacijskom ponašanju. Grupna dinamike. Formalna i neformalna organizacija. Organizacijska kultura i konflikti. Metode i tehnike osobnog rada i rada sa suradnicima. Komunikologijski aspekti rukovođenja. Koncept rukovođenja ili koncept vođenja. Etička dimenzija rukovođenja i promjene u organizaciji. Vještine rukovođenja.