Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Upravljanje ljudskim potencijalima

Predavač:  prof.dr.sc. Nina Pološki Vokić

Opis kolegija:  Određenje i sadržaj koncepcije upravljanja ljudskim potencijalima. Razlozi razvoja i faktori utjecaja. Strategijsko
upravljanje ljudskim potencijalima. Planiranje ljudskih potencijala. Analiza posla. Pribavljanje i selekcija ljudi. Identificiranje managerskih potencijala i selekcija managera. Praćenje radne uspješnosti. Strategije motiviranja i nagrađivanja. Managerske kompenzacije. Obrazovanje zaposlenih. Razvoj i upravljanje karijerom. Razvoj managera. Reinženjering funkcije ljudskih potencijala.