Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Tržišna istraživanja

Predavač:  prof.dr.sc. Tihomir Vranešević, izv. prof.dr.sc. Miroslav Mandić

Opis kolegija:  Uvod u istraživanje tržišta, koncept i definicija. Važnost i značenje istraživanja u poslovnim odlukama. Etika i etički sukobi u tržišnim istraživanjima. Potreba za moralnim kodeksom. Etičnost u istraživanju. Proces i projekt istraživanja. Eksplorativno istraživanje; deskriptivno istraživanje; kauzalno istraživanje; sekundarni podaci; metoda opservacije; intervju; mjerenje stavova; uzorak; prikupljanje i analiziranje podataka. Organizacija službe za istraživanje tržišta, istraživanje za segmentaciju tržišta; istraživanje za razvoj proizvoda; istraživanje za oglašavanje i prodaju.